Žumpy Nitra

Prečo si vybrať betónovú žumpu?

Aký je rozdiel medzi žumpou a septikom?

Nemálo ľudí používa termíny žumpa a septik ako voľne zameniteľné označenia pre nádoby na zadržovanie odpadových vôd z domácností. Je to chyba, pretože medzi žumpou a septikom je podstatný rozdiel, ktorý sa prejavuje aj v živote bežných ľudí.

Septik

Septik je nádoba na zhromažďovanie odpadových vôd, ktorej hlavným účelom je čiastočné čistenie týchto vôd. Nádoba septiku tak nemusí byť vodotesná.  Septikom upravená voda môže byť ďalej odvádzaná do kanalizácie alebo jednoducho do zeme.

Z praktického hľadiska je najdôležitejšie to, že stavba septiku podlieha vodnému zákonu. To znamená najmä množstvo technických požiadaviek vrátate nárokov na kvalitu vypúšťanej vody.

V praxi je z tohto dôvodu legálne v prevádzke iba zanedbateľné množstvo septikov. Pre potreby bežného rodinného domu je takéto riešenie naozaj finančne náročné.

Žumpa

Žumpa je nádoba na zhromažďovanie odpadových vôd, ktoré sú následne vyvezené do čističky odpadových vôd. Žumpu je zo zákona možné postaviť iba tam, kde nie je existujúce napojenie na kanalizačný systém. Do žumpy nemožno odvádzať dažďovú vodu.

Žumpa musí byť vodotesná. Najpoužívanejšie sú betónové žumpy. Použitý betón je špeciálne pripravený na neustály kontakt s vodou. Samotný betón je navyše vystužený železom, keďže stavba musí byť aj mechanicky odolná.

Betónové žumpy navyše musia mať špecifické rozmery otvorov, odvetrania a minimálne 2-percentný sklon dna. Vnútro betónovej žumpy je natreté špeciálnou farbou, ktorá zvyšuje odolnosť samotného betónu.

Žumpa alebo septik?

Najväčšou nevýhodou betónových žúmp je ich hmotnosť. Pokiaľ plánujete inštaláciu betónovej žumpy, určite sa nezaobídete bez stavebných mechanizmov. Betónové žumpy je však na rozdiel od plastových (ktorých inštalácia sa zaobíde bez stavebných mechanizmov) možné osádzať do akéhokoľvek podložia. Takisto životnosť betónových žúmp je neporovnateľne vyššia ako v prípade plastových.

Na osadenie žumpy je potrebné stavebné povolenie. Pokiaľ však stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, stačí ohlásenie drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Najjednoduchšie je kontaktovať nejakú spoľahlivú firmu. Žumpy Nitra sa postarajú o osadenie kvalitnej železobetónovej žumpy za výhodnú cenu.

© 2024 Žumpy Nitra

Theme by Anders NorenUp ↑