Žumpy Nitra

Prečo si vybrať betónovú žumpu?

Prevádzka betónovej žumpy

Všetci vieme, že so žumpou je život zložitejší ako v prípade napojenia na verejnú kanalizáciu. Do akej miery však prevádzka žumpy zaťaží náš život?

O samotné teleso žumpy nie je potrebné sa veľmi starať. Kvalitné betónové žumpy vyrobené z certifikovaného železa vydržia veľmi dlho. S betónovými žumpami naozaj veľa problémov nebýva.

Prevádzka betónovej žumpy

Vyvážanie žumpy do ČOV

Najväčšou starosťou s prevádzkou betónovej žumpy je jej pravidelné vyvážanie do čistiarne odpadových vôd. Frekvencia takéhoto odvozu závisí najmä od počtu ľudí v domácnosti. Je pravda, že spotreba vody je u ľudí rôzna, norma však počíta so 120 litrami na osobu na deň. Z tohto čísla sa aj oplatí vychádzať.

Ďalším veľmi dôležitým údajom je objem, ktorý dokáže zo žumpy odviesť kanalizačné auto. Počítajte s maximálne 9 m³. Z tohto dôvodu nie je veľmi praktické budovať žumpu s väčším objemom ako 10 m³.

Z týchto čísel si teraz jednoducho vypočítate frekvenciu vývozu. Za predpokladu, že v dome žijú 3 osoby, tak betónovú žumpu budete musieť vyberať každých 25 dní. S tým, že 1 m³ navyše v žumpe vám poskytne 3 dni rezervy na zavolanie odvozového automobilu.

Za každý vývoz žumpy zaplatíte  od 30 do 50 €. Presná cena závisí od konkrétnej lokality. Prevádzka žumpy je tak pomerne finančne náročná.

Najjednoduchším spôsobom ako ušetriť na vývoze žumpy je správať sa pri používaní vody ekonomicky. Dnes je dostupnosť technológií, ktoré dokážu výrazne šetriť spotrebu vody, veľmi dobrá. Podstatná časť týchto technológií ušetrí už pri malých investíciách obrovské množstvo vody.

Pri starších žumpách sa neraz stáva, že dochádza ich prederaveniu. Táto situácia vedie k znečisteniu podzemných vôd. Toto je nebezpečné najmä v prípade, ak daná oblasť je zdrojom pitnej vody. Z tohto dôvodu je dobré staršiu žumpy skontrolovať a prípadne ich vymeniť za nové.

© 2024 Žumpy Nitra

Theme by Anders NorenUp ↑