Žumpy Nitra

Prečo si vybrať betónovú žumpu?

Postup uloženia žumpy

Najväčším problémom spojeným s betónovými žumpami je ich hmotnosť. Bez pomoci stavebných strojov sa pri ukladaní betónovej žumpy jednoducho nezaobídete. Mnohí dodávatelia žúmp sa však postarajú o kompletnú dodávku betónových žúmp, teda aj s dopravou a uložením.

Postup uloženia betónovej žumpy

Samotné ukladanie žumpy je však iba záverečným úkonom. Pred uložením musí mať stavebník pripravenú výkopovú jamu. Tá musí spĺňať niekoľko podmienok daných z noriem a samozrejme z parametrov žumpy.

Normy určujú vzdialenosť žumpy od budov.  Výkopová  jama musí byť po stranách približne o 30 cm širšia ako teleso betónovej žumpy. Hĺbku osadenia žumpy určuje najmä napojenie na odtokové potrubie z domu – žumpu je potrebné osadiť približne 10 cm pod úroveň tohto potrubia, keďže musí mať primeraný spád.

Stavebník musí dimenzovať veľkosť žumpy podľa situácia v dome. Veľkosť žumpy by mala zodpovedať množstvo vyprodukovaných odpadových vôd. Norma počíta s tým, že každý človek denne vytvorí 120 litrov odpadových vôd. Z týchto čísel si každý ľahko vypočíta potrebný objem žumpy.

Treba však brať na vedomie aj to, že frekvenciu vývozu žumpy nebude určovať jej objem, ale hlavne objem nádrže vozidla odvážajúceho splašky do  čistiarne odpadových vôd. Len veľmi zriedka natrafíte na vozidlo, ktoré dokáže vybrať zo žumpy viac ako 9 m³ odpadových vôd.

To, že norma hovorí o 120 litrov na deň na osobu však vôbec neznamená, že každá domácnosť tvorí splašky takýmto tempom. Pokiaľ máte záujem o redukciu frekvencie vývozu žumpu, dnes je dostupných množstvo technológií, ktoré minimalizujú spotrebu vody. Pri dimenzovaní betónovej žumpy je však potrebné poznať spotrebu vody v domácnosti. Pokiaľ ju nepoznáte, vychádzajte zo spomínanej normy.

Každá dobrá firma dodávajúca betónové žumpy vám rada povie k postupu uloženia žumpy viac. Žumpy Nitra sa postará o vašu žumpu komplexne. Okrem dodávky a uloženie žumpy vám, v prípade potreby, zabezpečí aj všetky potrebné výkopové práce za veľmi priaznivé ceny.

© 2024 Žumpy Nitra

Theme by Anders NorenUp ↑